Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

На заседанието на Общински кризисен щаб на община Ивайловград, бе взето решение, мерките, приложени от Националния оперативен щаб, да влязат в сила и за територията на община Ивайловград.

  • ЗА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ:

– Учебните занятия и всички извънкласни форми във всички училища и детски градини на територията на община Ивайловград ще бъдат преустановени;

– Забраняват се всички мероприятия, които са свързани със събиране на деца и ученици на едно място – занимални, клубове, екскурзии.
– Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации.

  • ЗА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ:

– Затварят се всички културни институции – читалища, библиотеки, музеи, туристически обекти.

– Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни.

  • ЗА ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА, КОИТО СЕ ПОСЕЩАВАТ ОТ ПОВЕЧЕ ХОРА:

– Преустановяват се посещенията на игрални зали, нощни заведения, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене със Заповед на министъра на здравеопазването. Ще работят единствено магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

– Затварят се фитнес зали, зали за занимания със спорт, клубове по танци, клубове за творчески дейности и др., които предполагат събиране на много хора на едно място със Заповед на министъра на здравеопазването.

  • ЗА ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА:

– Започва дезинфекция на следните обществени места: Общинска администрация – Ивайловград, сградите на общинските предприятия „Спектър”, „Социални услуги” и „Общинско горско” , Дом за стари хора, Детски комплекс, Болница – 1 етаж, залата на Общински съвет – Ивайловград, Поземлена комисия, Дирекциите „Бюро по труда” и „Социално подпомагане”, както и входовете на града.

  • КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

– Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

  • КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ:

– Съобразявайте се с предписаните ограничителни мерки, въпреки временното неудобство, което причиняват. Това е начинът да запазим собственото си здраве и това на нашите близки;

 

– Призоваваме гражданите на община Ивайловград да ограничат социалните си контакти, и при нужда от административни услуги да използват електронните такива, намиращи се в официалния сайт на община Ивайловград – https://auslugi.com/public/home/ivajlovgrad/index;

– Избягвайте ръкостискане и поддържайте добра лична хигиена, като често миете ръцете си с топла вода, сапун и дезинфектанти на спиртна основа;

 

– Избягвайте пътуванията до други населени места;

 

– При възможност използвайте безкасови средства за разплащане (безконтактни кредитни и дебитни карти) с цел избягване на допир до банкноти и монети;

 

– Препоръчваме на домоуправителите на жилищните блокове и кооперации да организират ежедневно миене и дезинфекциране на входове, асансьори и стълбища;

 

– Община Ивайловград е поръчала 150 теста за коронавирус /COVID -19/, които ще пристигнат във вторник /17.03/ и ще бъдат предоставяни на граждани при съмнения за зараза с вируса;

 

– Обявяваме денонощни телефонни линии за контакт и информация при нужда: +359 3661 6090; +359 3661 6528; +359 3661 8154, както и телефон за спешни случаи – 112.

 

Призоваваме всички граждани за дисциплина и отговорно поведение!
От нас зависи да успеем да овладеем разпространението на заразяването с COVID-19. С тези ограничения ще подпомогнем работата и на всички наши съграждани и на институции, които имаме задачата да опазим здравето и живота.

Заедно ще се справим!