Община Ивайловград предоставя на домоуправителите на жилищните блокове дезинфектанти за почистване на общите части. Към момента вече 8 домоуправителя получиха препарат „ТРИЗОН“.

Домоуправителите на многофамилни жилищни сгради, могат да заявяват дезинфектанти за третиране на общите части при положение, че са създали необходимата организация за това.

Заявки се приемат на тел.: +359 3661 6090; + 359 3661 6528; + 359 3661 8154.

Общината ще извършва последващ контрол за изпълнение на дейностите!