Въпреки неудобния терен – бяха почистени битови отпадъци, израснали, паднали или с опасност да паднат дървета, дънери и храсти. Изсечени, изкоренени и извлечени са пънове, почистени са наноси, подравнени ръчно са участъците, обект на интервенцията, в чертите на града.
Така, освен добра проводимост, се намалява опасността от наводнения, риска за живота, здравето и имуществото на жителите, и се предотвратява нанасянето на щети по инфраструктурата. Служители на Общинско горско и Общината проследиха целия процес по изпълнение на договора.
Община Ивайловград ще продължи да работи в тази посока, като в бюджета за следващите 4 г. ще бъдат заложени средства за почистване коритата на реките, които преминават през урбанизираните територии на селата Долно Луково, Мандрица, Гугутка, Драбишна.