Всеки жител, който има непотребни уреди, може да ги предаде безвъзмездно за рециклиране. Инициативата ще се проведе на 06.11.2021 г., а отпадъците ще се събират със съдействието на „Екологика“ и ОП „Спектър“.
С генерираните средства от рециклираните електроуреди ще бъде подпомогнат Футболен клуб „Раковски“ гр. Ивайловград.
Категориите електрическо и електронно оборудване, които могат да се предават са:
1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно и телекомуникационно оборудване
4. Потребителски уреди
5. Газоразрядни лампи и прави луминесцентни лампи
6. Електрически и електронни инструменти
7. Електрически и електронни играчки
В деня на акцията – 6 ноември, ще бъдат отворени три мобилни пункта по разписани часове:
-Паркинг на автобусна спирка – 08:00 – 11:00 ч.
-Паркинг на жилищен блок на ул. Първомайска №11 – 11:00 – 14:00 ч.
-Площад на кв. Лъджа – 14:00 – 17:00 ч.
Жителите, които нямат възможност да предоставят своите електрически и електронни уреди до мобилните пунктове в деня на акцията, могат да подадат предварителна заявка за безплатно извозване на тел.: 03661/60-90; 0885 504 010.
В своята заявка заявителят трябва да посочи точен адрес за взимане на уредите, телефонен номер за връзка и вида на отпадъка. Заявения отпадък трябва да бъде изнесен пред дома до 10.00 часа на 6-и ноември, а мобилен екип ще събира уредите от посочените адреси напълно БЕЗПЛАТНО. Срокът за подаване на заявки е до 3-ти ноември 2021 г.
Замисли се! Бъди отговорен! Крайните резултати от дейността ни са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.