ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
Всеки жител, който има непотребни уреди, може да ги предаде безвъзмездно за рециклиране. Акцията ще се проведе на 26.04.2024 г., а отпадъците ще се събират със съдействието на „Екологика“ и ОП „Спектър“.
Категориите електрическо и електронно оборудване, които могат да се предават са:
1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно и телекомуникационно оборудване
4. Потребителски уреди
5. Газоразрядни лампи и прави луминесцентни лампи
6. Електрически и електронни инструменти
7. Електрически и електронни играчки
В деня на акцията – 26 април, ще бъдат отворени три мобилни пункта по разписани часове:
-Паркинг на автобусна спирка – 10:00 – 12:00 ч.
-Паркинг на жилищен блок на ул. Първомайска – 12:30 – 15:00 ч.
-Площад на кв. Лъджа – 15:00 – 17:00 ч.
Жителите, които нямат възможност да предоставят своите електрически и електронни уреди до мобилните пунктове в деня на акцията, могат да подадат предварителна заявка за безплатно извозване до 24 април, на тел.: 03661/4500.
В своята заявка заявителят трябва да посочи точен адрес за взимане на уредите, телефонен номер за връзка и вида на отпадъка. Заявеният отпадък трябва да бъде изнесен пред дома до 10:00 часа на 25 ноември, а мобилен екип ще събира уредите от посочените адреси напълно БЕЗПЛАТНО.
Срокът за подаване на заявки е до 24 април.
Крайните резултати от дейността ни са намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.