По инициатива на Община Ивайловград, медицинско лице ще извършва безплатни тестове за измерване на кръвна захар.

Желаещите могат да заповядат пред сградата на Детски комплекс на 1-ви август от 08:30 ч., за да проверят здравословното си състояние.

Важно: Тестът задължително се прави на гладно.