Община Ивайловград обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

-апартамент №27, вх. Б, ет. 4 в жилищен блок на ул. „Осми март“ №2

-терен с площ 5 кв. м., част от пешеходна алея със стълби, заключена между улица „Армира“

-помещение с площ 36.30 кв.м., находящо се на втори етаж, в дясно, в сградата на детски комплекс

Обява за отдаване под наем на имоти общинска собственост