Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

проект за изменение на

 

НАРЕДБА за реда и условията за предоставяне на социални услуги в общността на Община Ивайловград.

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 10.03.2021 г. до 10.04.2021 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

            Публичното обсъждане на предстоящите промени, ще се състои на 11.04.2021 г. 16,00 часа в стая 306 на Община Ивайловград.

                Настоящото изменение се налага във връзка с актуализиране минималния брои на потребителите на домашен социален патронаж и актуализиране на цената за един храноден на потребител.