Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

 

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 18.06.2020 до 18.07.2020 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

 

               Публичното обсъждане на предстоящите промени, ще се състои на 20 юли  14,30 часа в стая 308 на Община Ивайловград.

Н А Р Е Д Б А ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО