Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

Отмяна на

Наредба за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на Община Ивайловград.

 

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 19.03.2020 до 19.04.2020 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49. Общественото обсъждане ще бъде проведено на 20.04.2020 г. в стая №306.

 

                Настоящото изменение се налага във връзка с постановено Реш. №805/05.11.2019 г. на АС-Хасково и прокурорски протест с вх. №081 от 13.03.20020 г. до Общински съвет Ивайловград.