Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

 

НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

 

 

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 12.12.2019 до 12.01.2020 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

 

                Настоящото изменение се налага във връзка с постановено Решение №5/2012 г. по КД №13/2011 г. на Конституционен съд на Република България, с което се обявяват като противоконституционни и се  отменят ал. 4 и ал. 5 на чл. 61 с от ЗМДТ.

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИВАЙЛОВГРАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД