Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

 

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград

 

Актуализиране на Приложение № 9 към Решение № 38 от 12.05.2021 г. на ОбС част от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.

Настоящата промяна е свързана с повишение на основни цени на строителни материали, при производството на предлаганите от ОП Спектър” Ивайловград, облицовъчни и инертни материали.

Във връзка с това се налага промяна на основните цени на предлаганите строителни, инертни и облицовъчни материални описани в Приложение № 9 на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград.

Очакваме Вашите мнения и предложения от 25.09.2023 г. до 25.10.2023 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49,

Обществено обсъждане на предстоящите промени в Приложение № 9 към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград ще се състои на 27.10.2023 г. в стая 307 от 14,00 часа.

 

Приложение