Община Ивайловград обявява обществено обсъждане за приемане Наредба за реда за поставяне и ползване на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, рекламно–информационните елементи и елементите на градското обзавеждане на територията на община Ивайловград.

Очакваме Вашите мнения и предложения от 17.06.2022 г. до 18.07.2022 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Публичното обсъждане на проекта на Наредбата ще се състои на 19.07.2022 г. от 14:00 часа в стая 307 на сградата на общинска администрация гр. Ивайловград.

МОТИВИ  / Проект за Наредба за преместваемите обекти в Ивайловград