На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 104/26.03.2018г. на Кмета на община Ивайловград 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД     О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Строителство и инвестиции” в Община Ивайловград

Цялото обявление можете да намерите ТУК.