СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ХОРАТА, КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНИТЕ ЛЮБИМЕЦ, ИВАЙЛОВГРАД И ОРЕСТИАДА

Община Ивайловград е бенефициент по проект: „Синергия между хората, културното и природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада”. Договорът за субсидия №B2.6c.17 бе подписан на 21.01.2020 г., като водеща организация по този проект е Община Любимец, в партньорство с Община Ивайловград и Oбщина Орестиада. Срокът за изпълнение на проекта е двадесет и четири (24) месеца в съответствие с одобрения формуляр за кандидатстване и не може да надвишава 31 декември 2023 г.

Създалата се непредвидена ситуация с епидемията от коронавирус COVID-19 и въведените ограничителни противоепидемични мерки не само в страната, но и в чужбина, доведоха до невъзможност за нормалната реализация на заложените по проекта дейности, в които се изискваше присъствието и участието на всички партньори от българска и гръцка страна, както и възникнали проблеми при другите партньори в проекта, доведе до решение Водещият партньор – Община Любимец да поиска от управляващия орган / Joint Secretariat/ модификация, касаеща удължаване срока на Договора за субсидия с 6 месеца, а именно до 20.07.2022 г.

В писмо от Joint Secretariat от месец март 2022 г. исканото удължаване е одобрено и предстои подписване на Анекс.

Накратко до момента, като проектен партньор, бюджета за Община Ивайловград е в размер на 509 317. 30 евро и се формира от следните разписани по проекта дейности:

  • Изготвяне на проектно предложение; Проектиране на инфраструктурен проект; Администриране на проект; Подготовката на тръжните процедури; Работни срещи между екипите на трите общини – вече изпълнени дейности;
  • Изработка на кратко видеозаснемане за популяризиране на природното и културното наследство в трансграничния регион за трите общини; Участие във фестивал за гръцки/български самодейни театри; Организиране и провеждане на двудневно събитие „Зелени дни“ с участници от трите общини; Дизайн и печат на рекламни материали /тениски, шапки/ за събитието; Работни срещи между екипите на трите общини; Участие в SYNERGY fest, събитие в гр. Любимец; Организиране на участие в научна конференция-събитие в гр. Орестиада – дейности, чиито индикативни дати за провеждане са през месеците май, юни, юли 2022 г.
  • В процес на изпълнение са Строителен и Авторски надзор и Изпълнение на строеж „Създаване на зона за отдих и туризъм и приключенски парк в местността „Дупката”, Ивайловград /реконструкция и рехабилитация/”.

Договора за строителство е и най-голямото бюджетно перо в общия бюджет на проекта, в размер на 432 898,58 евро и включва следните дейности: Обособяване на три туристически пътеки, водещи до „Пещерата”, до вкаменелостите и орхидеите; Изграждане на паркинг; Сигнализация и маркировка, Места за отдих; Информационни табели; Заслони, беседки, перголи; Предпазни парапети, пейки и кошчета; Приключенски парк, който ще включва въжени съоръжения, обособени в 5 кръга, както и бънджи и батут; Обновяване и модернизиране на волейболно и баскетболно игрище; Изграждане на изгледни места за наблюдение на природни обекти; Фотосоларни осветителни тела на основни места и подходи и др. Ландшафтната архитектура предвижда доставка и засаждане на новопроектирана растителност, както и засаждане на растителност за подмяна.

Относно извършваните СМР дейности, от страна на Община Ивайловград се упражнява постоянен контрол и срещите между участниците в този процес: изпълнител, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол са регулярни. Поредната такава среща се проведе и днес 05.04.2022 г. на терен и в сградата на администрацията.

Приложената снимка е илюстративна