На основание раздел ІІІ, чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение №146/21.11.2017 г. на Общински съвет Ивайловград, набира кандидати за създаване на доброволно формирование към Община Ивайловград за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

Повече можете да прочетете като отворите долния линк:

Община Ивайловград набира кандидати за създаване на доброволно формирование за изпълнение на задачи при бедствия.