След упорита работа през последните месеци, Община Ивайловград подаде 16 предложения за финансиране, за саниране на сгради, по първия етап от програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата ще бъде финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост.

През последните дни, кметът на община Ивайловград г-жа Диана Овчарова подписа 16 партньорски споразумения с представители на сдруженията на собственици и проведе финални срещи с тях, като ги запозна с извършената работа и заложените стойности и дейности, които се очаква да се извършат, ако пероектните предложения са одобрени.

На редовно заседание на Общински съвет, проведено на 28 февруари 2023 г., Кметът на Община Ивайловград внесе докладна записка към общинските съветници, относно съгласието им, общината да предостави средства, в размер на около 150,000.00 лв., на Сдруженията на собствениците, за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и технически паспорти на сградите, при кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Кандидатстващите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са:

“Осми март” 2, “Армира” 1, “Армира” 3, “Армира” 10, “Пирин” 19, “Княз Борис I” 2, “България” 44, “България” 46, “България” 67, “Пейо Яворов” 2, “Иван Вазов” 4, “Александър Стамболийски” 6, “Капитан Петко Войвода” 10, “Капитан Петко Войвода” 23, “Христо Ботев” 8, и “Гео Милев” 7.

Гореизброените блокове, всъщност са и последните в Ивайловград, които не са санирани. Нека си пожелаем успех за успешното одобрение на кандидатстващите проекти!

Общата стойност на всички 16 проектни предложения, с които общината, в качеството си на водещ партньор, кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ, за изпълнение на мерки за енергийна ефективност е в размер на: 10,826,857.77 лв.