През изминалата нощ се извърши третиране срещу комари в гр. Ивайловград. Обработката на площите се извърши наземно с топъл аерозол на тревните площи и улиците.

Специализираният екип на „Андрей Стратиев” ЕООД гр.Харманли извърши химична наземна обработка с генератор за топъл аерозол. За унищожаването на ларвите се използвани бавно разтворими биоцидни препарати, които имат продължително въздействие и са безвредни за полезните насекоми. Използваните препарати са безопасни за населението.