РИОСВ– Хасково за осма поредна година отличи с грамоти и награди „Приятел на природата” 10 училища,сред които СУ „Христо Ботев“ гр. Ивайловград, детски градини, доброволци за принос и само една община – в лицето на Община Ивайловград.

Отличието се присъжда още за активно участие в организираните от МОСВ и РИОСВ кампании, инициативи, както и за реализирани през годината дейности за повишаване на екологичната култура на децата в региона.

Община Ивайловград бе поощрена за активното участие в кампаниите, и най-вече за организираните през месец септември велопоход и „Европейска седмица на мутимодалността“.

Наградата „Приятели на природата“ получи и СУ „Христо Ботев“ за принос в опазването на околната среда и екологичното възпитание на подрастващите.

На събитието беше показана презентация за информационно-образователните дейности на РИОСВ през годината.