Съгласно Заповед №547 от 20.11.2019 г. на Кмета на община Ивайловград, в сградата на Общинска администрация – Ивайловград бяха проведени разширени заседания, с основна тема „Подготовка на община Ивайловград за зимния сезон и предприемане на превантивни мерки“, под ръководството на г-жа Диана Овчарова с кметовете и кметски наместници, ръководители на дружества и фирми, имащи отношение за зимната подготовка, и представител на избраната фирма-изпълнител за снегопочистване и опесъчаване за оперативен сезон 2019-2020 г. – „Сатпро“ ООД.
Кметовете и кметските наместници по населени места в община Ивайловград, от днешна дата (25.11.2019 г.), ежедневно ще подават актуална информация за обстановката на оперативния дежурен в Общината. Ще следят за изпълнението по снегопочистването и опесъчаването на уличната мрежа, съгласно представените от тях схеми по населени места, по изиграната обществена поръчка.
Създадена е и организация за снабдяване с основни хранителни продукти по график през зимния период.

Представителят на „ЕР ЮГ“ ЕАД – КЕЦ-Свиленград увери, че разполагат с високопроходима техника, оборудвана за действие при усложнена зимна обстановка. Създаден е кризисен център, където ще се прави разпределение на екипите, според ситуацията.

От РУ на МВР – Ивайловград, РСПБЗН – Ивайловград, ОП „Спектър“, Общинско горско предприятие, Държавно горско стопанство, „ВиК“ ЕООД и Районна пътна служба също докладваха своята готовност за действие с всички налични сили и техника при кризисни ситуации.

Секретарят на община Ивайловград, г-н Николай Панайотов, докладва за готовността на училищата и детските градини за нормалното протичане на учебния процес.

Представителят на избраната фирма-изпълнител увери, че разполагат с необходимата техника, имат наличен пясък, и очакват доставка на допълнителни количества. Определени са отговорници с налична техника, по райони на територията на общината.

Припомняме Ви, че можете да подавате сигнали за бедстващи хора и аварии, на денонощните телефонни линии в Община Ивайловград: +359 3661 6090; +359 3661 6528; +359 885 504 010; +359 3661 8154.