Като част от превантивните мерките на Националния кризисен щаб, за предотвратяване на разпространението на коронавируса, на 15.03.2020 г. /неделя/, бе извършена дезинфекция на следните обществени места:

Общинска администрация – Ивайловград, сградите на общинските предприятия „Спектър”, „Социални услуги” и „Общинско горско” , Дом за стари хора – Ивайловград , Детски комплекс , 1-ви и 3-ти етаж на болницата, залата на Общински съвет – Ивайловград , Поземлена комисия, Дирекциите „Бюро по труда” и „Социално подпомагане”, Районно управление – Ивайловград, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Гранично полицейско управление – Ивайловград, ГКПП-Ивайловград, ТП – Държавно горско стопанство и Районна пощенска станция.
Третирането се извърши с дезинфектанта „Санифорт”, съдържащ 99% натриев дихидрат.