Предвид тройно по-високите цени за електроенергия, Община Ивайловград въвежда поетапно режим на уличното осветление на територията на всички населени места на общината.

В град Ивайловград, считано от днес (03.02.2022 г.) ще се прилага контролирано регулиране на уличното осветление в часовете след 23:00 ч., като осветителните тела ще бъдат спирани, а в останалите населени места уличното осветление ще функционира до 21:00 ч.