СЪОБЩЕНИЕ

за третиране на зелените площи срещу кърлежи

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo.

 

Община Ивайловград съобщава, че на 03 и 04.06.2021 г. ще се  извърши третиране срещу кърлежи на следните зелени площи:

ПЛОЩИ Кв.м
1 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА КВ. 11

/В КВ. „ДРУЖБА“/

940
2 ТРЕВНИ ПЛОЩИ УЛ. „ПИРИН” 200
3 ТРЕВНИ ПЛОЩИ В КВ. “ЛЪДЖА“:

/ЧИТАЛИЩЕТО, ПАМЕТНИКА И ВХОДА КЪМ КВ. ЛЪДЖА/

1553
4 ТРЕВНИ ПЛОЩИ УПИ І, КВ. 5 КВ. „ДРУЖБА“

/срещу кафе „Деми” – Карадимов/

1200
5 ТРЕВНИ ПЛОЩИ ГРАДСКИ СТАДИОН 12600
6 ТРЕВНИ ПЛОЩИ – МЕСТНОСТ „ИЛИЕВА НИВА” 9500
ОБЩО 25 993 кв.м

Третирането ще се извърши с биоцид Айкън 10ск.

Около всеки обект ще бъдат поставени необходимите стикери за използваният препарат и 24-часовия карантинен период.