ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011

НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ВЪЗРАСТ И ЮРИДИЧЕСКО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ВЪЗРАСТ И ФАКТИЧЕСКО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

НАСЕЛЕНИЕ НА 7 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

НАСЕЛЕНИЕ НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ПОЛ И ВЪЗРАСТ КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011

Население към 01.02.2011 г. по населени места – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

Население по области, общини, населени места, пол и възраст към 01.03.2001 година – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

Население и жилищен фонд към 01.02.2011 г. – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА(ЕКСПРЕСНИ РЕЗУЛТАТИ) – файл с информацията можете да изтеглите ТУК

Пълната информация за ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 можете да прочетете на сайта на Национален статистически институт – www.nsi.bg