На територията на община Ивайловград функционират:

•  СУ “Христо Ботев” – град Ивайловград;

• ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Белополци;

• ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Железино;

• ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Свирачи.

 

В община Ивайловград функционират и две детски заведения:

• ДГ “Ивайловград“.

• ЦДГ- с.Железино, с филиал в село Белополци.

 

 КОНТАКТИ УЧИЛИЩА:

СУ ”Христо Ботев” – Ивайловград

Адрес: „Волгоград“ 5, 6570 Ивайловград

Телефон/факс: +359 (0)3661 60-40; +359 (0)3661 60-41; +359 (0)3661 60-42; +359 (0)3661 61-16

e-mail: sou_hb_ivg@abv.bg

СУ „Христо Ботев“ е СУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: две смени

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

село Белополци, община Ивайловград, област Хасково

Адрес: 6588 Белополци, община Ивайловград

Телефон/факс: +359 (0)3666 2388

e-mail: ou_belopoltzi@abv.bg

ОУ С. БЕЛОПОЛЦИ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“

село Железино, община Ивайловград, област Хасково

Адрес: 6595 Железино, община Ивайловград

Телефон: +359 (0)37990182; +359 (0)884323214

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“

село Свирачи, община Ивайловград, област Хасково

Адрес: ул.“Армира“ „No 9, 6578 Свирачи, община Ивайловград“

Телефон/факс: +359 (0)3665 /2270

e-mail: ou_svirachi@abv.bg

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

 КОНТАКТИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ:

Обединено детско заведение

град Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково

Адрес: „Л.Каравелов“ No 4, 6570 Ивайловград

Телефон/факс: +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 6214; +359 (0)3661 8025

ОДЗ е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Целодневна детска градина

село Железино, община Ивайловград, област Хасково

Адрес: с. Железино, община Ивайловград

Телефон/факс: +359 (0)886 475231

e-mail: parvoleta01@abv.bg

ЦДГ е целодневна детска градина с общинско финансиране.