Ивайловград е малък, но богат със своите жители. От гледна точка на икономическата жизненост, България като цяло и нашият красив град не са в особено добро здраве. България е в процес на утвърждаване на демократични традиции. Нашият град е част от този преход към по-ангажиран децентрализиран подход, съобразен с местните нужди, националните и европейските приоритети и отговорното им административно управление.

Общинският план за развитие, който определя визията на община Ивайловград за периода 2007 – 2013 година е под надслов: “Община Ивайловград – район за интензивно развитие на туризма, земеделието и леката промишленост. Добре е развито и производството на хляб и тестени закуски.

На територията на община Ивайловград се намират изключително ценни находища на скално-облицовъчни и инертни материали – гнайс, мрамор, туфи, варовик. С тяхното разработване и експлоатация се занимават 56 броя фирми, като кариерите са 80 броя.

Земеделието също е сред основните отрасли за община Ивайловград. Преобладаващо почвите в Общината са благоприятни за отглеждане на лозя, слънчоглед, сусам, зеленчуци. Освен традиционните зеленчукови култури – пипер, домати, зеле, картофи, в региона има условия за отглеждане на аспержи и бадеми, смокини, орехи, череши, както и за създаване на маслинови насаждения. Благоприятните почвено-климатични условия и древните традиции са факторите, благодарение на които този край се слави с елитното си червено вино – Ивайловградският елексир. Фирмата, която е превърнала винопроизводството в свой поминък – “Винивел” ООД, добила известност както в цялата страна, така и извън пределите на България като Винарска изба “Ямантиеви”. Фирмата се стреми към затваряне на цикъла “Лозарство – винопроизводство – винен и агро туризъм”.

В община Ивайловград се намира най-голямото по територия Държавно горско стопанство с площ от 50 170 хектара. То е създадено през 1935 година. Една от дейностите е осигуряване на дърва за огрев на населението. Друга важна задача е създаването на нови гори. Дърводобив, ловно стопанство и странични ползвания – паши, диворастящи плодове, билки и гъби също се извършват от Държавното горско стопанство.

Финансовото обслужване на фирмите и населението на Общината се осъществява чрез клоновете на ОББ, банка ДСК и Тексимбанк.

Интернет услуги предлагат VIVACOM, “Елком – 63” ЕООД с управител Атанас Шишманов и Булсатком.  Неслучайно като приоритетен отрасъл за развитието на Община Ивайловград сме избрали туризма. Със забележителното си археологично и културно наследство, оригинален фолклор и етнография, изключително богатото биологично разнообразие, историческите забележителности и екологичната й чистота, общината има отлични предпоставки за развитие на културен, религиозен, воден и ловен туризъм.

Имайки в предвид всички тези дадености, много фирми насочиха усилията си в развитието на хотелиерския и ресторантьорски бизнес. Засега все още хотелите и къщите за гости са концентрирани в общинския център, но не е далеч времето, когато и населението в селата ще се отвори за този бизнес.