1. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА – файл с копие на доклада можете да изтеглите ТУК

2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
ГОДИШЕН ОТЧЕТ в pdf формат
ГОДИШЕН ОТЧЕТ в xls формат