Побратимяване между община Ивайловград и община Лонго, Република Франция

Решението на общинския съвет № 69/19.06.2009г. за побратимяване между двете общини, можете да изтеглите ТУК

Побратимяване между община Ивайловград и община Кипринос, Република Гърция

Решението на общинския съвет № 103/06.07.2000г. за побратимяване между двете общини, можете да изтеглите ТУК

Области на сътрудничество:

– разработване на обща програма за туризъм между Еврос и Хасково;

– изграждане на пропускателен пункт между Ивайловград и Кипринос;

– обмен на сезонни работници;

– съдействие при културния обмен – организиране на изложби, обмен на делегации за участие в тържества, посветени на значими дати за двете общини и др.

– обмяна на опит в областта на общинското ръководство и управление;