Започват обществените консултации под форма на писмени предложения и обществено обсъждане с предмет: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Ивайловград за периода 2023-2028г.“

Писмените становища, мнения и коментари могат да се изпращат от 28 юли до 28 август, както следва:

•        на хартиен носител:

–        адрес: гр. Ивайловград, ул. „България“ №49

–        относно: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Ивайловград за периода 2023-2028 г.“

•        по електронен път:

–        на e-mail: ova_ivaylovgrad@abv.bg;

–        относно: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Ивайловград за периода 2023-2028 г.“

Общественото обсъждане на проекта на програмата ще се състои на 30август от 16:00 ч. в стая 306 на Община Ивайловград.

ПООС 2023-2028