Община Ивайловград обявява обществено обсъждане относно

 

Промяна на

 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград

            Очакваме Вашите мнения и предложения от 28.11.2022 г. до 29.12.2022 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Публичното обсъждане на проект на изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград ще се състои на 03.01.2023г. от 14,30 часа в стая 307 в сградата на общинска администрация гр. Ивайловград.

                Настоящото изменение се налага във връзка с:

Допълване на Приложение № 8 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград, относно предлагани услуги от  ОП „СПЕКТЪР“ с т. 27. Превоз с катафалка на починал на територията на гр. Ивайловград цена без ДДС – 38,40 лв., с ДДС – 46,08 лв.

Мотиви