Проект 

на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Ивайловград

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, предоставям на Вашето внимание  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” №49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа или на интернет адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg

 

 

Община Ивайловград официален сайт

тел. +359 3661 6090 факс +359 3661 6022

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване