Предварително насроченото за 09.04.2020 г. Обществено обсъждане на проект на „НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД“, се насрочва за 18.05.2020 г., от 16:00 часа в стая 306 на Общинска администрация-Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж, предвид създалата се ситуация на извънредно положение в страната.

Наредба-за-отглеждане-на-селскостопански-животни-на-територията-на-Община-Ивайловград