ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕКСИ МУЗЕЙ – ГР. ИВАЙЛОВРГАД

Във връзка с подобряване и допълване механизмите за управление и ръководство на Общински исторически музей гр. Ивайловград е необходимо приемане на допълнения към сега действащия Правилник за устройство и дейността на Исторически музей гр. Ивайловград, тъй като той е подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  

Очакваме Вашите мнения и предложения от 27.03.2024 г. до 27.04.2024 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Обществено обсъждане на предстоящите промени свързани с Правилник за устройство и дейността на Исторически музей гр. Ивайловград, ще се състои на 30.04.2024 г. в стая 306 в сградата на Община Ивайловград от 14,00 часа.

 

Мотиви към наредбата