На основание чл. 44, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, и съгласно разпоредбите на чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, каня гражданите и юридическите лица на община Ивайловград на предварителни консултации във връзка с разработването на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ивайловград. Консултациите ще се проведат на 20.03.2024г. в Зала 307 на III ет. на Община Ивайловград от 16,30ч.

Становища и предложения могат да се предоставят в деловодството на Община Ивайловград,  ул. „България” № 49 в работни дни от 8.00 до 17.30 часа, или на е-мейл:  oba_ivaylovgrad@abv.bg.  до 21.03.2024г.