Във връзка с кандидатстване на Община Ивайловград пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и УО НА ОПРР 20104 – 2020 с проектно предложение „Устойчиво развитие на археологическия обект – антична вила Армира край Ивайловград“ ще се проведе общественото обсъждане на предложеното инвестиционно намерение на 25.06.2019 г., в стая №307, на Община Ивайловград от 17:30 ч.

Проектното предложение ще има за цел да обхване 6 подобекта, свързани с археологическия обект Антична вила Армира, паметник на културата с категория от „национално значение“ и да създаде нови туристически атракции.

Предвиждат се следните консервационно-реставрационни дейности и строително-монтажни работи, както следва:

Подобект 1. Вила Армира

Античната вила „Армира” е изцяло проучена, археологическите структури са консервирани и реставрирани в различни етапи и част от нея е покрита от защитна сграда, изградена през седемдесетте години. Южната част на вилата остава незащитена и има нужда от изграждането на постройка, която да я предпазва от неблагоприятните метеорологични въздействия. Разширението на защитната сграда ще осигури възможността за цялостно експониране и възприемане на античната сграда и ще осигури опазването на всички археологически структури.

По археологическите структури:

 • реставрационно оформяне на силуета по зидове под съществуващо защитно покритие във връзка с реставрация на автентичния западен вход на античната вила и експозиционно обединение с южната част от археологическия обект;
 • частична реставрация на западния вход с цел да бъде експонирана по-ясно неразривната връзка на вилата със западния комплекс;
 • реставрация на префурниуми от изток и юг с цел да бъде експонирано функционирането на римската отоплителна система;
 • консервация и реставрация на хипокаустната система от изток и юг с цел да бъде експонирано функционирането на римската отоплителна система;
 • реставрация на банята и помещенията от юг на сегашната защитна сграда (премахване на стара реставрация от миналия век в лошо състояние и нова реставрация на зидовете с оформяне на силуети, реставрация на подови нива и настилки) в допустима степен, достатъчна, за да бъдат демонстрирани оригиналните функции на помещенията.

По Защитна сграда:

Интериор:

 • необходимост от нисък парапет при стъклен под;
 • направа на дървен подиум и туристическата пътека при западния вход;
 • направа на стъпало при изгледната стъклена платформа, северно от помещения 9 и 10;
 • комарници на отваряемите прозорци;
 • нова петкамерна PVC дограма във връзка с реставрация на автентичния западен вход на античната вила и изграждането на защитно покритие над южната част от археологическия обект;
 • решение на детайла при стъпването на дограмата в бетона, за да се намали термо-моста;
 • силнотокови ел. инсталации за захранване на осветление, контакти, консуматори по ОВКИ, технологични проекти и структурно окабеляване, включително осигуряване на по-голяма мощност;
 • музейно, художествено осветление, насочено към определени елементи с определна гама, цветно, акцентно;
 • направа на мълниезащитна инсталация;
 • направа на климатична и вентилационна инсталация, която да осигури необходимия температурно-влажностен комфорт и премахване на конденза;
 • направа на система за пожароизвестяване и димоотвеждане;
 • тематично озвучаване по зони и време на екскурзоводския тур;
 • промяна на експозиционния маршрут, съобразена с цялостната реставрация на южните и източните помещения;
 • система за дигитален гид;
 • добавена и виртуална реалност;

Екстериор:

 • ново решение при западния вход с цел да бъде експонирана по-разпознаваемо връзката на античната вила с комплекса западно от нея;
 • направа на покривното покритие с термопанели, които да олекотят товара над покривната конструкция и да осигурят по-добри топло- и хидро-изолационни характеристики. Термопанелите да бъдат поставени с необходимите минимални наклони, осигурени от лека допълнителна метална конструкция. Да се осигури повдигане на бордовете, където е необходимо. Да се използва цялостна адекватна покривна система, в която има доказано ефективни решения на детайлите (при бордове, отводняване, противопожарни люкове, покривно остъкляване, делатационни фуги и т.н.) обличане на съществуващите термопанели на стените със съвременни окачени фасади с допълнителна топлоизолация, които да дадат възможност за съвременно естетически издържано решение на екстериора;
 • покриване на канала около защитната сграда с подходяща решетка;
 • решение за барбаканите и цялата водооточна система на покрива на защитната сграда.

 

Подобект 2. Археологически комплекс западно от вилата.

Обектът е археологически проучван само частично и публикуваната за него информация е ограничена. Той не е социализиран, въпреки своята значимост като неразделна част от античното имение и безспорните му архитектурни и експозиционни достойнства. Поради факта, че проучванията са правени отдавна и е извършена само полева консервация е необходимо да се предприемат дейности по почистване и доразкриване на археологическите структури.

 • осигуряване на достъп, социализиране на тази неразделна част от вилния комплекс;
 • почистване на площите с археологически структури, необходими за по-цялостното представяне на обекта – отстраняване повърхностен слой растителност от ниво терен между зидовете, пръснато, неплътно затревяване с плитък корен и по-малък обхват на листната маса, почистване на натрупан хумусен пласт след проведените преди десетилетия разкопки – под ръководство на археолога-проучвател;
 • консервация и частична реставрация на разкритите археологически структури;
 • консервация и експониране на част от античната водопроводна система.

 

Подобект 3. Посетителски център.

 • да се изгради в близост и непосредствена връзка със съществуващия;
 • вкопаване на обемите, обемно-пространствено решение с неутрална визия спрямо оригиналната археологическа субстанция;
 • максимално използване на дигитални и интерактивни технологии, отделна дигитална зала;
 • зона за продажба и излагане на книги, брошури и сувенири;
 • обслужваща зона със заведение за хранене със съответните кухненски, складови, технически, санитарно-битови и др. помещения;
 • тоалетни, включително за хора в неравностойно положение;
 • голямо покрито пространство пред сградата с възможност за организиране на временни експозиции и други културни мероприятия, постоянен лапидариум и инфо-зона

 

Подобект 4. Експозиции и околно пространство.

Запад и юг:

 • направа на алея с каменна настилка от юг, съобразена с новопредвиденото защитно покритие над археологическите структури;
 • премахване на стария тухлен склад и заравняване на терена под наблюдение на археолог;
 • направа на малък амфитеатър за лекции и уроци с максимално мобилен характер и предвидено слънцезащитно покритие – под наблюдение на археолог;
 • ново алейно и художествено осветление;
 • направа на комплекс от експозиционни „павилиони” за демонстрация на антични занаяти, възстановки и търговска дейност (5 броя x ≈ 20 m²);
 • направа на нова складова сграда с повишена защитеност срещу взлом с тоалетна, работно помещение, склад за артефакти, склад за инвентар и склад за материали за занаятчийските работилници (≈ 90 m²).

Север и изток:

 • допълване на навеса с функции и информационни елементи;
 • информационни табла по стените на навеса;
 • допълване на озеленяването във вътрешния двор;
 • поливна система и озеленяване с райграс и подходящи растителни видове;
 • адекватно водоотвеждане за външните чешми, направа на нова канализация;
 • направа на терасирани градини над навеса – с бадеми и смокини;
 • премахване на съществуващата конструкция около чешмата източно от вилата.

 

Подобект 5. Наблюдателна кула.

 • пълно конструктивно обследване на конструкцията, градежа и годността на строителните материали на съществуващата кула, геоложко проучване;
 • направа на панорамен асансьор за достъп до върха на кулата;
 • направа на изгледна площадка върху водонапорната кула с ажурно покритие, места за сядане и информационни табла по края на парапета, които показват контекста на обекта, означаване на различни маршрути и др.;
 • изграждане на метална аварийна стълба до изгледаната площадка.

 

Подобект 6. Подход към обекта.

 • разширение на туристическата алея чрез павирана настилка;
 • облагородяване на алеята, оформяне на пешеходна пътека – пергола с пейки, кошчета за смет, информационни табла и подходящо обезопасяване на терена към реката с мрежа и парапет;
 • обособяване на кът за отдих в близост до кулата с беседка и пейки.

 

В срока до провеждане на общественото обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по предложеното инвестиционно намерение.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Ивайловград – ул. “България” №49, тел. за информация и връзка тел. 03661/6090