На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Ивайловград в регламентирания 30 – дневен срок, считано от 22.04.2024г., за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по Проект на Програма по енергийна ефективност 2024г. – 2030г. на община Ивайловград, като такива могат да бъдат предоставяни в Общинска администрация – Ивайловград, или по електронната поща на e- mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2024г. – 2030г. НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 

Мотиви

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2024-2030 Г.