Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенцията за социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.

В тази връзка и съгласно чл. 48, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги , предоставяме на Вашето внимание  за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Националната карта на социалните услуги .

Коментари и становища по Анализа и Картата се приемат до 9.11.2023 г. на електронна пощаoba_ivaylovgrad@abv.bg

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ