УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Ивайловград изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги,  предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Ивайловград, за срок от 30 дни, считано от 22.02.2023г.

Мнения, становища и предложения могат да се депозират  в „Център за административно обслужване“ или на електронна поща: oba_ivaylovgrad@abv.bg.

Анализът и предложението може да разгледате тук: Ивайловград – Анализ

УТВЪРДЕНА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СТРУКТУРА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИВАЙЛОВГРАД

Приложение № 1