Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Ивайловград, област Хасково, организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Ивайловград.

Обучението ще се проведе на 26.08.2021 г. от 10:00 ч., в малката зала на НЧ „Пробуда 1914“.

Обученията ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.