Обобщена информация за ситуацията, от изминалите няколко дни, в община Ивайловград – ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД :
 общо карантинираните до сега лица са 31 на брой. На 21 от тях, карантината изтече, през тази седмица. Остават под наблюдение 10 лица, от които в Ивайловград – 7; по селата 3. Това не са болни хора, а такива, които са се завърнали от други страни и се наблюдават за поява на симптоми. Много наши съграждани, които се прибраха от чужбина, в послените седмици, се самоизолираха, за да опазят хората около себе си. Почти всеки ден поддържам личен котнакт с тях и се осведомявам за здравословното им състояние. Благодаря им за отговорнто поведение!
 Кметовете и наместниците посещават хората по селата и ги инструктират да не излизат от домовете си /само при необходимост/, да не се събират повече от двама възрастни, да спазват висока лична хигиена и препоръките на Националния щаб, и министъра на здравеопазването.
 Закупихме защитни облекла, шлемове и маски за работниците, от общинско предприятие Спектър, които системно ще обработват и дезинфекцират местата, ползвани от повече хора. Веднага, щом времето позволи ще продължим с дезинфекцията.
 през изминалата седмица има един съставен акт от органите на реда, за неспазване разпоредбите на Националния щаб и заповедите на министъра на здравеопазването. Засиленият контрол за спазване на разпоредбите ще продължи.
 беше извършена съвместна проверка, между екипи на община, Полиция и РЗИ-Хасково, по хранителните магазини. Общо 6 обекта бяха проверени. През тази седмица, проверки ще продължат и по останалите обекти;

Припомням още, че
Със заповед РД-01-100/01.04.2020 г.на директора на РЗИ – Хасково се изменя и допълва заповед РД-01-93/23.03.2020г.:
1. Изменя се т.1: В търговските и производствени обекти храните, които се предлагат в неопакован вид или насипно състояние, следва задължително да бъдат съхранявани по начин, по който да бъде възпрепядстван прекия досег на клиента с тях /предпазна бариера – стъклена, плексигласова и т.н./ или да са индивидуално предварително пакетирани. Служителите задължително работят с предпазни средства. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка при стриктно спазване на хигиенните норми.
Допълва се т.2: Преустановява се ползването на кафе-автомати и вендинг-машини, разположени на открито и закрито.
Създава се т.3: Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица подходящо работно облекло /не е необходимо специално защитно облекло/ и предпазни средства /маски и ръкавици/ в определените от тях рискови зони. Ползването им следва да бъде изисквано, само когато служителя влиза в пряк контакт или се очаква дадена дейност да изисква пряк контакт с клиент, външни на организацията лица, както и при боравенето с непредварително опаковани храни, предмети или парични средства.
Допълнението беше прието с решение на Областен кризисен щаб за коронавирус COVID-19 от 30.03.2020г., на което лично присъствах.

С грижа за възрастните хора, направихме организация, съвместно с РУ на МВР и пощата:
От 7 април /вторник/, когато започва получаването на пенсиите на местата, където възрастните хора получават своите пенсии – около пощата и банкоматите ще има представители на органите на реда. Целта е да се осигури безопасността на хората, чрез спазването на предписанията и отстоянията между тях.
В пощата и пощенските станции, до 12.00 ч. ще бъде осигурен „зелен коридор“, за хората от третата възраст, и ще бъдат обслужвани приоритетно. Останалите, моля да организирате така времето си, че след 12.30 ч. да ползвате пощата и банкоматите. Този график ще бъде прилаган до 23.04., включително.
При получаването на пенсиите на опашките ще се раздават маски за тези възрастни хора, които нямат. Общината е направила поръчка за маски, за многократна употреба. Всеки, който има, нека при излизане от дома, носи маска и ръкавици!
В дните, преди получаване на пенсиите, местата за получаването им ще бъдат дезинфекцирани приоритетно и системно.
Припомням телефона, за самотно живеещите възрастни хора и такива, които са трудно подвижни, за доставка на храна и медикаменти. Можете да звъните на телефон 03661/6090, всеки ден от 9 до 16 ч. На същия телефон, заявки за дезинфиктанти могат да направят домоуправителите на многофамилните жилищни сгради.
Грижете се за личната си хигиена и се придържайте към социална изолация и дистанция! Общината и всички служби сме мобилизирани да Ви помагаме.
Заедно ще се справим!

И за финал – искам от цялото си сърце да благодаря, на жените от кметство Гугутка, за инициативата им да ушият маски, за цялото село. Няма невъзможни неща когато сме екип, нали? Бъдете здрави и се пазете!