В извънреден брой 28 на Държавен вестник от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Можете да се запознаете с пълния текст на Закона от сайта на ДВ:

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.