Министърът на здравеопазването издаде Заповед №РД-01-144 от 22.03.2020 г. , с която нарежда в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на бензиностанциите да не се допуска консумация на място.