Уважаеми съграждани,

През 2018 г. ще се извършват посещения от НОИ – Хасково веднъж месечно за обслужване на безработни лица в Община Ивайловград за периода от м.01.2018 г. до м.12.2018 г. от служители на ТП на НОИ – Хасково, както следва:

 

МЕСЕЦ

ДАТА

01.2018 г.

16.01.2018 г.

02.2018 г.

15.02.2018 г.

03.2018 г.

15.03.2018 г.

04.2018 г.

17.04.2018 г.

05.2018 г.

15.05.2018 г.

06.2018 г.

15.06.2018 г.

07.2018 г.

17.07.2018 г.

08.2018 г.

16.08.2018 г.

09.2018 г.

18.09.2018 г.

10.2018 г.

16.10.2018 г.

11.2018 г.

15.11.2018 г.

12.2018 г.

13.12.2018 г.

ГРАФИК НА НОИ – ХАСКОВО ЗА ПОСЕЩЕНИЯ В ИВАЙЛОВГРАД