Здравният министър издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Република България. Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина. Въвеждат се и специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги.
В заповедта е публикувано Предписание за поставяне под карантина, и Предписание за водачи на товарни автомобили.

Заповед № РД-01-183/ 06.04.2020 г.