Нова заповед на Министъра на здравеопазването, РД-01-249/ 03.05.2020 г.

Според заповед на Министъра на здравеоопазването, се въвеждат нови мерки.

Допускат се посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на противоепидемичните мерки.

 Допуска се провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито, при спазване на дистанция най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

Допускат се се посещенията на самостоятелни плувни басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Заповедта влиза в сила от 4 май 2020 г., с изключение на т. 1, която влиза в сила от 06.05.2020 г.