Нова вископроходима линейка ще има Ивайловград.
Добрата новина е от днес.

Специализираният автомобил е 4х4 и е предназначен за Центъра за спешна медицинска помощ в Ивайловград. Линейката е оборудвана с модерна медицинска апаратура за оказване на спешна помощ.