В изпълнение на т. 8.1. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета Ви уведомяваме, че на 02.11.2023 г. стартират дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета от екип осигурен от Община Ивайловград.

Във връзка с гореизложеното приканваме всички, които желаят да се включат в акцията, която е на доброволен принцип.

Начален час – 08.00 часа пред сградата на Общинска администрация