Уважаеми производители ,
Информираме Ви, че можете да заявите Вашия сертификат за произход на винено грозде и нужните придружителни документи от Югоизточно–тракийска регионална лозаро-винарска камара.
Заявявката можете да извършите на телефон: 0898557702
лице за контакт: Галя Георгиева – Административен секретар на камарата.