На основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в седем дневен срок след изборния ден партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали. На нарушителите ще бъде налагана административна санкция – глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.

Агитационните материали относно провелите се Местни избори 2023 г. да бъдат премахнати най – късно до понеделник 06.11.2023 г.