Уважаеми жители на село Белополци,

Уведомяваме Ви, че питейната вода от чешмите в с. Белополци не са годни за питейни нужди.